Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
21/03/2017
04/04/2017
14/2017/TP/O/M
Monet & Partner, s.r.o.
Stavbárov 21, 971 01 Prievidza
Prievidza
36729183
2997.60
Strojové výkopové a zemné práce.
Štefan Mindek