14/2017/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
21/03/2017
Dátum zverejnenia obj.:
04/04/2017
Číslo objednávky:
14/2017/TP/O/M
Dodávateľ:
Monet & Partner, s.r.o.
Adresa:
Stavbárov 21, 971 01 Prievidza
IČO:
36729183
Suma €:
2997.60 €
Predmet objednávky:
Strojové výkopové a zemné práce.
Zverejnil: