14/2017/TP/O/T

Dátum vytvorenia obj.:
13/03/2017
Dátum zverejnenia obj.:
20/03/2017
Číslo objednávky:
14/2017/TP/O/T
Dodávateľ:
Monet&Partner, s.r.o.
Adresa:
Stavbárov 21, Prievidza
IČO:
36729183
Suma €:
2864.82 €
Predmet objednávky:
Výkopové práce, terénne úpravy, nakládka stavebného odpadu
Zverejnil: