Typ dokumentu:
Faktúra
Dátum prijatia faktúry:
22/11/2016
Dátum zverejnenia faktúry:
22/11/2016
Variabilný symbol:
705/2016
Dodávateľ:
Mesto Bojnice
Adresa:
Sládkovičova 1/176, 972 01 Bojnice
IČO:
00318001
Suma €:
3732.30 €
Predmet faktúry:
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Zverejnil: