Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
27/11/2019
05/12/2019
47/2019/TP/O/P
Marián Ďurina - DERKO
Tenisová 8
971 01 Prievidza
41053214
105.00
Kontrola a čistenie kominárskych telies.
Miroslav Patsch