Dátum vytvorenia obj.:
27/11/2019
Dátum zverejnenia obj.:
05/12/2019
Číslo objednávky:
47/2019/TP/O/P
Dodávateľ:
Marián Ďurina - DERKO
Adresa:
Tenisová 8
IČO:
41053214
Suma €:
105.00 €
Predmet objednávky:
Kontrola a čistenie kominárskych telies.
Zverejnil: