Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
27/11/2019
06/12/2019
48/2019/TP/O/P
REMO spol. s.r.o.
S.Chalupka 6
972 51 Handlová
31592538
290.00
Oprava oplotenia.
Miroslav Patsch