Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
16/12/2019
30/01/2020
25/2019/UR/PM/P/O
Fedor Nikmon
Družstevná 386/40
Lazany 972 11
40181454
1200.00
Výkon koordinátora BOZP - ubikácia africkej fauny, SO 01
Viera Madajová