15/2018/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
05/06/2018
Dátum zverejnenia obj.:
12/06/2018
Číslo objednávky:
15/2018/TP/O/M
Dodávateľ:
ART TV v.o.s.
Adresa:
Hviezdoslavova 484/9, 971 01 Prievidza
IČO:
36297071
Suma €:
301.16 €
Predmet objednávky:
Kábel, fólia, spojky, poistky.
Zverejnil: