15/2019/OZOO/O/EF

Dátum vytvorenia obj.:
25/07/2019
Dátum zverejnenia obj.:
13/08/2019
Číslo objednávky:
15/2019/OZOO/O/EF
Dodávateľ:
Dionýz Pál
Adresa:
Hajnačka 222
IČO:
46304614
Suma €:
283 €
Predmet objednávky:
Keramické misky s priemerom 20 cm
Zverejnil: