15/2019/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
03/04/2019
Dátum zverejnenia obj.:
11/04/2019
Číslo objednávky:
15/2019/TP/O/M
Dodávateľ:
Polnomarket, spol. s.r.o.
Adresa:
Moštenická ulica 3, 971 01 Prievidza
IČO:
31330673
Suma €:
74.42 €
Predmet objednávky:
Vrtáky, oceľová páska.
Zverejnil: