Dátum vytvorenia obj.:
12/02/2020
Dátum zverejnenia obj.:
17/02/2020
Číslo objednávky:
5/2020/OIA/PM/P/O
Dodávateľ:
Ing. Ingrid Blahová
Adresa:
SNP 15/9
IČO:
41852281
Suma €:
980.00 €
Predmet objednávky:
Sústava rozlietavacích voliér - elektrika a bleskozvod
Zverejnil: