Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
12/02/2020
17/02/2020
5/2020/OIA/PM/P/O
Ing. Ingrid Blahová
SNP 15/9
Jalovec
41852281
980.00
Sústava rozlietavacích voliér - elektrika a bleskozvod
Viera Madajová