Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
21/02/2020
03/03/2020
7/2020/TP/O/P
BUČINA WOOD spol.s.r.o.
Včelárska 1
Prievidza
36058688
830.00
dosky 3/100
Miroslav Patsch