Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
24/02/2020
03/03/2020
8/2020/TP/O/P
Dexis Slovakia s.r.o.
Hlavná 1893
952 01 Vráble
31427855
36.67
Hadica odsávacia dn 200mm
Miroslav Patsch