Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
28/03/2017
04/04/2017
15/2017/TP/O/M
Unimat s. r. o.
J. I. Bajzu 11, 971 01 Prievidza
Prievidza
30228042
4.96
PVC redukcie, HT rúra.
Štefan Mindek