15/2017/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
28/03/2017
Dátum zverejnenia obj.:
04/04/2017
Číslo objednávky:
15/2017/TP/O/M
Dodávateľ:
Unimat s. r. o.
Adresa:
J. I. Bajzu 11, 971 01 Prievidza
IČO:
30228042
Suma €:
4.96 €
Predmet objednávky:
PVC redukcie, HT rúra.
Zverejnil: