Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
06/04/2020
15/04/2020
15/2020/TP/O/P
P J COLOURS spol.s.r.o.
Dolné Otrokovce 45
920 61 Dolné Otrokovce
47238020
174.20
Farba Jupakryl, penetra emulzia.
Miroslav Patsch