Dátum vytvorenia obj.:
16/04/2020
Dátum zverejnenia obj.:
21/04/2020
Číslo objednávky:
18/2020/TP/O/P
Dodávateľ:
Uhoľné sklady, a.s.
Adresa:
Teplárenská 4, 971 01 Prievidza
IČO:
31560288
Suma €:
104.48 €
Predmet objednávky:
Piesok.
Zverejnil: