Dátum vytvorenia obj.:
17/04/2020
Dátum zverejnenia obj.:
28/04/2020
Číslo objednávky:
20/2020/TP/O/P
Dodávateľ:
Kolten, spol. s.r.o.
Adresa:
Severná ulica I 2424/33, 971 01 Prievidza
IČO:
36347779
Suma €:
197.50 €
Predmet objednávky:
Oprava chladiaceho zariadenia vo viváriu.
Zverejnil: