Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
06/04/2020
07/05/2020
21/2020/TP/O/P
Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava
31402828
471.25
Oprava nákladného výťahu v kuchyni.
Miroslav Patsch