16/2019/omap

Dátum vytvorenia obj.:
02/07/2019
Dátum zverejnenia obj.:
31/07/2019
Číslo objednávky:
16/2019/omap
Dodávateľ:
Otonycteris s.r.o.
Adresa:
Prostredná Môlča 32
IČO:
47543221
Suma €:
150.00 €
Predmet objednávky:
Prednáška a odchyt netopierov
Zverejnil: