16/2019/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
03/04/2019
Dátum zverejnenia obj.:
11/04/2019
Číslo objednávky:
16/2019/TP/O/M
Dodávateľ:
ART TV v.o.s.
Adresa:
Hviezdoslavova 484/9, 971 01 Prievidza
IČO:
36297071
Suma €:
97.37 €
Predmet objednávky:
Elektroinštalačný materiál.
Zverejnil: