Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
15/08/2022
16/08/2022
16/2022/omap
Dansta s.r.o.
Urmince 441
Urmince
50702122
1605.00
VS 2020, VS 2021, Zebra 1/2022
Andrea Klasova