Dátum vytvorenia obj.:
15/05/2020
Dátum zverejnenia obj.:
19/05/2020
Číslo objednávky:
22/2020/TP/O/P
Dodávateľ:
Marián Ďurina-Derko
Adresa:
Tenisová 8, 971 01 Prievidza
IČO:
41053214
Suma €:
105.00 €
Predmet objednávky:
Kominárske práce, kontrola a čistenie kominárskych telies.
Zverejnil: