Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
18/05/2020
19/05/2020
23/2020/TP/O/P
AUTOKOMPLEXX, spol s.r.o.
Nedožerská cesta 1184/46, 971 01 Prievidza
Prievidza
36302074
110.49
Servisná prehliadka Volkswagen Amarok špz PD303FG.
Miroslav Patsch