Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
04/06/2020
04/06/2020
12/2020/EO/o
Global spol.s.r.o
Jána Hollého 1180
972 01 Bojnice
31580637
45
Opakované školenie zváračov
Tatiana Bahulová