Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
03/06/2020
09/06/2020
29/2020/TP/O/P
UNISTAV Prievidza
Priemyselná 9
Prievidza 971 01
31562477
120.00
Opieskovanie žľabu na vodu.
Miroslav Patsch