Dátum vytvorenia obj.:
03/06/2020
Dátum zverejnenia obj.:
09/06/2020
Číslo objednávky:
29/2020/TP/O/P
Dodávateľ:
UNISTAV Prievidza
Adresa:
Priemyselná 9
IČO:
31562477
Suma €:
120.00 €
Predmet objednávky:
Opieskovanie žľabu na vodu.
Zverejnil: