Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
06/05/2016
16/11/2016
16/2016/R/O/P
Ing. Arch. Jaroslav Jánes
Koncová 26
97101 Prievidza
34343539
2950
Služba: spracovanie vizualizácie stavby
Andrea Ághová