Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
03/04/2017
04/04/2017
16/2017/TP/O/M
Anton Chudý Vodostav
Tenisová 5, 971 01 Prievidza
Prievidza
46876154
1921.61
Čistenie kanalizácie, dodanie tovaru v rámci opravy kanalizácie, vrátane uloženia novej šachty a potrubia.
Štefan Mindek