16/2017/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
03/04/2017
Dátum zverejnenia obj.:
04/04/2017
Číslo objednávky:
16/2017/TP/O/M
Dodávateľ:
Anton Chudý Vodostav
Adresa:
Tenisová 5, 971 01 Prievidza
IČO:
46876154
Suma €:
1921.61 €
Predmet objednávky:
Čistenie kanalizácie, dodanie tovaru v rámci opravy kanalizácie, vrátane uloženia novej šachty a potrubia.
Zverejnil: