Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
28/05/2020
15/06/2020
32/2020/TP/O/P
A.M.I.S. spol.s.r.o.
Kalinčiaka 5
Prievidza
31591361
126.00
Servis a odborná prehliadka Elektronického zabezpečovacieho systému na ZOO škole.
Miroslav Patsch