Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
15/06/2020
17/06/2020
34/2020/TP/O/P
CALSERVIS SK s.r.o.
Dúbravská 4
Prievidza 971 01
36350885
100.00
Oprava chladiarenského zariadenia na Záchytnom centre.
Miroslav Patsch