Dátum vytvorenia obj.:
15/06/2020
Dátum zverejnenia obj.:
01/07/2020
Číslo objednávky:
37/2020/TP/O/P
Dodávateľ:
UNIMAT spol.s.r.o.
Adresa:
J.I.Bajzu 11
IČO:
30228042
Suma €:
1180.05 €
Predmet objednávky:
Vodárenský materiál na prekládku vodovodu.
Zverejnil: