Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
15/06/2020
01/07/2020
37/2020/TP/O/P
UNIMAT spol.s.r.o.
J.I.Bajzu 11
Prievidza
30228042
1180.05
Vodárenský materiál na prekládku vodovodu.
Miroslav Patsch