Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
24/06/2020
01/07/2020
38/2020/TP/O/P
Ing. Dušan Baranec N.B.D
Košovská cesta 23
Prievidza
10889370
243.90
Stavebný materiál.
Miroslav Patsch