Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
01/07/2020
14/07/2020
42/2020/TP/O/P
CALSERVIS SK s.r.o.
Dúbravská 4
Prievidza
36350885
140.00
Oprava chladiaceho zariadenia na Záchytnom centre.
Miroslav Patsch