Dátum vytvorenia obj.:
01/07/2020
Dátum zverejnenia obj.:
14/07/2020
Číslo objednávky:
42/2020/TP/O/P
Dodávateľ:
CALSERVIS SK s.r.o.
Adresa:
Dúbravská 4
IČO:
36350885
Suma €:
140.00 €
Predmet objednávky:
Oprava chladiaceho zariadenia na Záchytnom centre.
Zverejnil: