Dátum vytvorenia obj.:
06/07/2020
Dátum zverejnenia obj.:
14/07/2020
Číslo objednávky:
44/2020/TP/O/P
Dodávateľ:
Kolten, spol. s.r.o.
Adresa:
Severná ulica I 2424/33, 971 01 Prievidza
IČO:
36347779
Suma €:
45.0 €
Predmet objednávky:
Kontrola a čistenie chillera pred spustením do prevádzky.
Zverejnil: