Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
08/07/2020
15/07/2020
46/2020/TP/O/P
CALSERVIS SK s.r.o.
Dúbravská 4
Prievidza
36350885
330.40
Oprava chladiaceho boxu na pavilóne opíc.
Miroslav Patsch