Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
10/07/2020
15/07/2020
48/2020/TP/O/P
SEZAM s.r.o.
Kvačalova 1
Žilina
00633194
828.02
OSB dosky
Miroslav Patsch