Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
10/08/2020
13/08/2020
26/2020/N/O
ESET, spol. s.r.o.
Einsteinova 24
Bratislava
31333532
640
Predĺženie licencie
Petronela Struhárová