Dátum vytvorenia obj.:
18/08/2020
Dátum zverejnenia obj.:
19/08/2020
Číslo objednávky:
7/2020/OIA/PM/P/O
Dodávateľ:
Ing. Ingrid Blahová
Adresa:
SNP 15/9
IČO:
41852281
Suma €:
750 €
Predmet objednávky:
Nový vstup do zoo - úprava podkladov podľa požiadaviek stavebného úradu (územné konanie a stavebné povolenie).
Zverejnil: