Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
18/08/2020
19/08/2020
7/2020/OIA/PM/P/O
Ing. Ingrid Blahová
SNP 15/9
Jalovec
41852281
750
Nový vstup do zoo - úprava podkladov podľa požiadaviek stavebného úradu (územné konanie a stavebné povolenie).
Viera Madajová