Dátum vytvorenia obj.:
18/08/2020
Dátum zverejnenia obj.:
19/08/2020
Číslo objednávky:
8/2020/OIA/PM/P/O
Dodávateľ:
Ing. Ingrid Blahová
Adresa:
SNP 15/9
IČO:
41852281
Suma €:
870 €
Predmet objednávky:
Ubikácia africkej fauny - dokumentácia (§13 a 14) podľa zákona č. 254/1998 Z.z Zákon o verejných prácach.
Zverejnil: