Dátum vytvorenia obj.:
06/08/2020
Dátum zverejnenia obj.:
19/08/2020
Číslo objednávky:
53/2020/TP/O/P
Dodávateľ:
Ladislav Vasko SKLONA
Adresa:
M.Hodžu 394/8
IČO:
30431182
Suma €:
215.0 €
Predmet objednávky:
Výmena skla na výbehu surikát.
Zverejnil: