Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
03/05/2018
09/05/2018
17/2018/TP/O/T
ART TV v.o.s.
Ľudovíta Štúra 7, 971 01 Prievidza
Prievidza
36297071
15.47
Spínacie hodiny mechanické, denné
Pavel Trúchly