17/2018/TP/O/T

Dátum vytvorenia obj.:
03/05/2018
Dátum zverejnenia obj.:
09/05/2018
Číslo objednávky:
17/2018/TP/O/T
Dodávateľ:
ART TV v.o.s.
Adresa:
Ľudovíta Štúra 7, 971 01 Prievidza
IČO:
36297071
Suma €:
15.47 €
Predmet objednávky:
Spínacie hodiny mechanické, denné
Zverejnil: