Dátum vytvorenia obj.:
19/08/2020
Dátum zverejnenia obj.:
28/08/2020
Číslo objednávky:
58/2020/TP/O/P
Dodávateľ:
ROKO gips s.r.o.
Adresa:
G.Švéniho 10A
IČO:
36302031
Suma €:
2998.45 €
Predmet objednávky:
Zdravotechnika pitná voda, dažďový zvod zaústenie.
Zverejnil: