Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
19/08/2020
28/08/2020
58/2020/TP/O/P
ROKO gips s.r.o.
G.Švéniho 10A
Prievidza
36302031
2998.45
Zdravotechnika pitná voda, dažďový zvod zaústenie.
Miroslav Patsch