Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
22/08/2020
28/08/2020
59/2020/TP//O/P
CALSERVIS SK s.r.o.
Dúbravská 4
Prievidza
36350885
133.34
Oprava mraziaceho boxu na záchytnom centre.
Miroslav Patsch