Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
03/09/2020
03/09/2020
12/2020/OIA/PM/P/O
PROart s.r.o.
Kpt. Nálepku 613/10
Nedožery Brezany 972 12
44269129
1200
PD, rozpočet a VV - exteriérový edukačný prístrešok
Viera Madajová