Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
18/08/2020
07/09/2020
9/2020/OIA/PM/P/O
Ing. Ingrid Blahová
SNP 15/9
Jalovec
41852281
2750
Záverečné technické a ekonom. hodnotenie verejnej práce
Viera Madajová