17/2016/R/O/P

Dátum vytvorenia obj.:
10/05/2016
Dátum zverejnenia obj.:
16/11/2016
Číslo objednávky:
17/2016/R/O/P
Dodávateľ:
IBO s.r.o.
Adresa:
Bratislavská 50
IČO:
36340073
Suma €:
2675 €
Predmet objednávky:
Sokoliarske pomôcky
Zverejnil: