17/2017/TP/O/M/1

Dátum vytvorenia obj.:
05/04/2017
Dátum zverejnenia obj.:
06/04/2017
Číslo objednávky:
17/2017/TP/O/M/1
Dodávateľ:
Ladislav Vasko SKLONA
Adresa:
M. Mišíka 40, 971 01 Prievidza
IČO:
30431182
Suma €:
10.00 €
Predmet objednávky:
Sklenené tabule.
Zverejnil: