Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
07/04/2017
08/04/2017
17/2017/TP/O/T
Biometric, s.r.o.
Rovniankova 2, Bratislava
Bratislava
43874801
495
Oprava bránky, doprava
Pavel Trúchly