Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
21/09/2020
29/09/2020
70/2020/TP/O/P
Uhoľné sklady, a.s.
Teplárenská 4, 971 01 Prievidza
Prievidza
31560288
264.63
Stavebný materiál.
Miroslav Patsch