Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
06/01/2020
08/01/2020
06/2020/EO/O
Ing, Jozef Adamčík- SVETAS
Smrekova 3095/25
010 07 Žilina
14255111
43.43
Spracovanie odpisového plánu
Tatiana Bahulová