Dátum vytvorenia obj.:
16/10/2020
Dátum zverejnenia obj.:
06/11/2020
Číslo objednávky:
83/2020/TP/O/P
Dodávateľ:
RAVAFOL SK2
Adresa:
Antolská 31
IČO:
51222281
Suma €:
292.51 €
Predmet objednávky:
Fólia zakrývacia.
Zverejnil: