18/2019/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
30/04/2019
Dátum zverejnenia obj.:
06/05/2019
Číslo objednávky:
18/2019/TP/O/M
Dodávateľ:
Habala s.r.o.
Adresa:
Košovská cesta 28, 971 01 Prievidza
IČO:
36759953
Suma €:
553.70 €
Predmet objednávky:
Kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov.
Zverejnil: